Zien, Lezen én Horen

Zien, Lezen én Horen
Uitgangspunt voor elk project is een excursie in de omgeving van de school: een kerk, de schooltuintjes of een plantsoen in de buurt. In onderstaand overzicht tref je de meest ideale volgorde van de lessen aan. Maar het is ook mogelijk iedere les afzonderlijk te geven. Vanwege het uitgebreide filmmateriaal zijn de lessen ook zonder excursie uit te voeren. Daardoor zijn deze projecten voor iedere leerkracht haalbaar.

Groep 1-2
Les 1: De kerk (lezen)
Les 2: Sssst (horen)
Excursie naar een kerk in de buurt
Les 3: In de toren (zien)

Groep 3-4
Excursie naar schooltuintjes of plantsoen op zoek naar diertjes die in de grond leven
Les 1: Zo ziet Kriebel er uit (zien)
Les 2: Hier is het huis van de kriebels (lezen)
Les 3: Kriebelbeestjes (horen)

Groep 5-6
Les 1: Interview (lezen)
Excursie naar een carillon of een gast (beiaard) in de klas
Les 2: Levend carillon (horen)
Les 3: De beiaard en de kerkklok (zien)

Groep 7-8
Les 1: De zingende toren (horen)
Les 2: Aan de grote klok hangen (lezen)
Les 3: Komt dat horen, de Zingende Toren (zien)
Excursie naar een carillon (De Zingende Toren)

De lessen van Laat maar Zien en Laat maar Lezen kun je via de zoekfunctie op onze site terugvinden of door op bovenstaande link te klikken. De muzieklessen kun je via de redactie aanvragen. Je ontvangt een digitaal lespakket met powerpointpresentaties en lesbeschrijvingen.

Terug naar boven
© 2017 Stichting Beeldend Onderwijs

Van werken van beeldend kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Pictoright te Amsterdam. © c/o Pictoright Amsterdam 2012