Denkkader procesgericht werken

Denkkader procesgericht werken
Procesgerichte didactiek is de kern van het denkkader. Deze didactiek is een tool voor het implementeren van cultuuronderwijs in de school, om flexibel en creatief om te gaan met cultuuronderwijs en het koppelen van cultuureducatie met andere vakken.

Download het denkkader.
 

Terug naar boven
© 2017 Stichting Beeldend Onderwijs

Van werken van beeldend kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Pictoright te Amsterdam. © c/o Pictoright Amsterdam 2012